Γούρι 2020

Δύο γραμμές κι ένας κύκλος:
Το τέλειο (20)20

Ποια καλύτερη ευχή για έναν καινούριο χρόνο, παρά αυτή της ενότητας, της συνύπαρξης της δημιουργίας.

Στο γούρι της M art για το 2020, σχεδιασμένο από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη, τρία διαφορετικά στοιχεία βρίσκουν το κοινό τους σημείο.

Δύο γραμμές σε διαφορετικές διατομές συμβολίζουν το δύο κι ένας κύκλος αντιπροσωπεύει το μηδέν, αθροίζοντας μαζί τους δυο αριθμούς της καινούριας ολοστρόγγυλης χρονιάς.

Γούρι 2020
Σχέδιασμένο από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη.
Social
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020
Γούρι 2020