Γούρι 2019

σύνδεση η [sínδesi] : ένωση δύο ή περισσότερων υλικών στοιχείων | το σημείο της ένωσης | η κάλυψη του κενού που χωρίζει απομακρυσμένα μεταξύ τους τμήματα | αλληλεξάρτηση δύο παραγόντων κατά την οποία ο ένας αποτελεί προϋπόθεση ή συμπλήρωμα του άλλου |λογική ή συνειρμική αλληλεξάρτηση, ο συσχετισμός προσώπων, εννοιών, παραστάσεων ή γεγονότων.

Το φετινό γούρι της Μ art, γιορτάζει όλα όσα μας συνδέουν.
Τα πράγματα που μας ενώνουν, τους δεσμούς που χτίζουμε κι εύχεται, το 2019, να είμαστε περισσότερο μαζί.

Γούρι 2019
Σχέδιασμένο από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη.
Social